LogoSvart


loading...

Välkommen till oss

Dasler & Törnqvist Advokatbyrå HB är advokatbyrån som med stort personligt engagemang tillgodoser framför allt  privatpersoners behov av att lösa juridiska problem och tvister.

Vi åtar oss uppdrag i brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Därutöver åtar vi oss också uppdrag som offentligt biträde i mål hos förvaltningsdomstol och vid Migrationsverket.

Vi bistår dig även i familjerättsliga frågor och tvister vid tingsrätt.

Vi förmedlar rättshjälp och rättsskydd.

Verksamhetsområden

Brottmål -  offentlig försvarare, särskild företrädare för barn och målsägandebiträde

Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge, faderskapsmål

Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Migrationsrätt - asyl - uppehållstillstånd

Kontakta oss

Tfn: 0611–211 50

Fax: 0611- 211 51

E-post: info@advokatdasler.se

 

Adress: Köpmangatan 4 B
                871 30 Härnösand