Logotyp - Dasler_BLACK


loading...

Välkommen till oss

Vi åtar oss uppdrag i brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
Därutöver åtar vi oss också uppdrag som offentligt biträde i mål hos förvaltningsdomstol .
 

Vi bistår dig även i familjerättsliga frågor och tvister vid tingsrätt.
 

Vi förmedlar rättshjälp och rättsskydd.

Verksamhetsområden

Brottmål -  offentlig försvarare, särskild företrädare för barn och målsägandebiträde

Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge, faderskapsmål

Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Kontakta oss

Tfn: 0611–211 50

E-post: info@advokatdasler.se

Adress: Köpmangatan 4 B
                871 30 Härnösand