LogoSvart

Advokat Sara Törnqvist
 

Utbildning och erfarenhet
Sara Törnqvist avlade juris kandidatexamen vid Uppsala universitet år 2003. Sara Törnqvist har arbetat på byrån sedan augusti år 2014 och hon blev advokat år 2017.

Den första tiden efter examen arbetade Sara Törnqvist som frivårdsinspektör inom Kriminalvården och sedan som beredningsjurist vid Brottsoffermyndigheten. 

Därefter har Sara Törnqvist arbetat som notarie vid Lycksele tingsrätt och som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Härnösand.

År 2019 startade advokat Sara Törnqvist tillsammans med advokat Anna Dasler, Dasler & Törnqvist Advokatbyrå HB.

E-post: sara.tornqvist@advokatdasler.se