Logotyp - Dasler_BLACK

Rättsskydd
Om du hamnat i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp skall du i första hand utnyttja räddskyddet som ingår i dina försäkringar. Rättsskydd ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Villkoren kan variera mellan de olika försäkringsbolagen.

Rättsskyddet täcker i regel upp till 80 procent av ombudskostnaderna. Du betalar själv den resterande delen i form av självrisk. Om det blir aktuellt att ta ditt rättsskydd i anspråk hjälper vi dig att aktivera rättsskyddet i din försäkring.  

Rättshjälp
Om du saknar försäkring som täcker kostnaderna för din tvist kan du vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten täcker ombudskostnaderna med en viss procent. Det resterande beloppet, den så kallade rättshjälpsavgiften, betalar du själv till ombudet. Rättshjälpsavgiften varierar mellan 2 - 40 procent av kostnaderna beroende på ditt ekonomiska underlag.

För att beviljas rättshjälp krävs att du inte har ett ekonomiskt underlag som överstiger 260 000 kronor per år samt att du haft en juridisk rådgivningstimme. Den första rådgivningstimmen bekostar du själv, 1 725 kronor inklusive moms för år 2019. Om det blir aktuellt att ansöka om rättshjälp hjälper vi dig med det. Rättshjälp gäller för privatpersoner, alltså inte företag, föreningar och likande.