Logotyp - Dasler_BLACK

Brottmål -  offentlig försvarare, särskild företrädare för barn och målsägandebiträde

Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge, faderskapsmål

Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Migrationsrätt - asyl - uppehållstillstånd

Tvister