Logotyp - Dasler_BLACK

Målsägandebiträde
Målsägandebiträde förordnas av tingsrätten för den som blivit drabbad av brott (målsägande). Om det inte finns något särskilt önskemål utses målsägandebiträdet av rätten.

Som målsägandebiträde bistår vi med juridiskt stöd och rådgivning under hela rättegångsprocessen och tillvaratar målsägandens intressen genom att bland annat yrka skadestånd i domstol. Kostnaderna för målsägandebiträdet betalas av staten.

Offentlig försvarare 
Den som är misstänkt för brott har i regel rätt till en offentlig försvarare. Den misstänkte har rätt att själv välja advokat, förutsatt att advokaten kan åta sig uppdraget.

Som offentlig försvarare närvarar vi vid polisförhör, besöker dig på häktet samt försvarar dig vid en eventuell rättegång. Vår uppgift är tillvarata dina rättigheter på bästa sätt under hela rättsprocessen.

Särskild företrädare för barn
Om en vårdnadshavare eller annan person i relation till vårdnadshavare är misstänkt för brott mot ett barn kan barnet få en särskild företrädare.

Som särskild företrädare för barn tillvaratar vi, istället för vårdnadshavare, barnets rätt under förundersökning och rättegång. Biträdet förordnas av tingsrätten på åklagarens begäran. Staten står för kostnaderna för det särskilda företrädaren.