Logotyp - Dasler_BLACK

Vårdnad, boende och umgänge

Vi åtar oss uppdrag som ombud i familjerättsliga tvister.  Familjerättsliga tvister rör oftast vårdnad av ett barn, ett barns boende eller reglering av umgänge med barn.

Vi bistår dig även i verkställighetsärenden samt uppdrag gällande fastställande och upphävande av faderskap.

Tvister som rör familjen är känsliga och det är viktigt att biträdas av ett kunnigt ombud redan i tidigt skede av tvisten. Därför kan det vara att föredra att boka en rådgivningstimme om du är i behov av juridisk hjälp.

I familjemål kan du använda dig av din rättsskyddsförsäkring eller beviljas rättshjälp, vi hjälper dig med ansökan.