Logotyp - Dasler_BLACK

Migrationsrätt
Vi agerar offentligt biträde i ärenden gällande uppehållstillstånd och asyl.

I asylärenden utser Migrationsverket ett offentligt biträde för den sökande. Detta är en kostnadsfri juridisk hjälp som betalas av staten. Förordnas inget offentligt biträde kan du anlita oss som privat ombud.

Vi besitter stor erfarenhet i ärenden med ensamkommande flyktingbarn.